شهادت کور

به احمد دهقان، نویسنده من قاتل پسرتان هستم
زدی به آب دلت را و بی‌خیال شدی
شبیه موج به رقص آمدی، زلال شدی
زدی به مرز جنون تا جزیره‌ای بشوی
شبیه‌ واقعه‌ی “ممکنِ محال” شدی
زدی به آب… که آواز خیس حنجره‌ات
سرود فتح بخواند… که مرغ لال شدی
نشد که بین تو و جنگ انتخاب کنم
میان آن همه پربستگی دو بال شدی
چه عاشقانه نفس را بریدم از رگ‌هات
شبیه مرگ، سرافراز و بی‌زوال شدی
بهار ۸۷