صندلی را بکش

١- آهای مامور!/ به دستانت بگو نلرزند/ صندلی را آرام/ و یا بی‌ملاحظه/ از زیر پاهای لخت من بکش./ برای مردن من طناب لازم نیست/ من به خفگی بر اثر دروغ عادت دارم/ پس لطفن فقط و فقط/ به اجرای حکم در راس ساعت شرعی‌ات بیاندیش/ و صندلی را بکش.
٢- آقای نیوتن عزیز! / در سالی که گذشت/ تئوری جاذبه شما/ دقیقا ۳۴۶ بار/ در نقطه‌ای از کره زمین/ به نام ایران/ نقض شد./ و ضمنن / هر سال/ ۳۶۴ روز دارد/ حال خود دانید!
مرتبط:
غزل نفی جاذبه نیوتن