موسیقی برای عصرهای اسفند


حال خوب را که هی در موردش نباید نوشت. همین که بشنوید خودتان می‌فهمید چه می‌گویم. این مجموعه تک‌نوازی تار از داریوش طلایی قدیمی‌ست. اسمش سایه روشن است و سال ۸۲ ماهور منتشرش کرده. آن موقعی که ایران بودم گذاشته بودمش توی لیست که گذرم به راسته انقلاب افتاد بخرمش. خوردم به روزهای آخر دربه‌دری از این خانه به آن خانه و نشد که نشد. دیروز رفیق شفیقی لینک دانلودش را از وبلاگ خوب دلنوازها برایم فرستاد. شرحش را اینجا نمی‌نویسم. بروید دلنوازها را بخوانید.
داریوش طلایی را باید بگذاری بلند بنوازد در گوش و بزنی به کوچه‌های فرعی و گم شوی یک چند ساعتی. این مجموعه خاص البته برای عصرها بین ساعت ۴-۳ در هوای اسفند توصیه می‌شود.
آثاری که از داریوش طلایی تا به حال به بازار آمده:
* ردیف میرزا عبدالله، مؤسسه فرهنگی هنری ماهور
* تک‌نوازی سه‌تار، مؤسسه فرهنگی هنری ماهور
* سایه روشن، مؤسسه فرهنگی هنری ماهور
* چهارگاه، مؤسسه فرهنگی هنری ماهور
* شب وصل، مؤسسه فرهنگی هنری دل آواز
* دود عود
* ساز و آواز
* کنسرتی دیگر، مؤسسه فرهنگی هنری ماهور
* Calligraphies Vocales همراه با علی‌رضا قربانی و جمشید شمیرانی (منتشر شده در خارج از ایران)