جهان‌آرایان ما


ممد! ممد جهان‌آرا! راحت بخواب. شهر هنوز آزاد نگشته برادر. سیزده سال که سهل است. دوم خرداد کدام است؟ شد بیست و اندی سال و شهر هنوز آزاد نگشته. خون یارانت؟ چه خوب که نیستی، که نبودی ببینی چه‌طور خون یارانت به ثمر نشست برادر.
راستی میان یارانت بچرخ ببین جوانی با محاسن نو، با چشم‌هایی درشت می‌بینی؟ یکی نه… دوتا. اسم یکی‌شان سهراب اعرابی‌ست. اسم آن یکی محسن روح‌الامینی. چندتای دیگر هم هستند، کیانوش آسا، محمد کامرانی، مهدی کرمی، یعقوب بروایه، ندا آقاسلطان، یکی دیگر هم هست که کمی بچه‌سال‌تر است ممدجان! اسم‌‌اش اشکان سهرابی‌ست. می‌بینی این‌ها را؟ این‌ها رفته بودند شهر را آزاد کنند برادر. این بهای آزادی را سال‌هاست داریم می‌پردازیم. هوای‌شان را داشته باش. تازه‌واردند.
این موسیقی امسال جور دیگری به دل و جانم می‌نشیند. جای اسم تو ممد! اسم تک‌تک‌شان را می‌گذاریم و تا آزادی شهر همه ایستاده‌ایم. خیالت تخت! راحت بخواب برادر!