زهرا آزاد شد

zahra.JPG
همین الان صدای زهرا، خواهرم را شنیدم. بعد از بیست و پنج روز با قرار کفالت آزاد شد. حالش خوب خوب بود و از تجربه تنهایی و سکوت نهایت استفاده را برده بود. بابت تمام همدلی‌های دوستان دیده و نادیده در این مدت بی‌نهایت ممنونم. امیدوارم به زودی خبر آزادی عبدالله را هم همین‌جا بنویسم.