رضا قاسمی


این مرد با نوشته‌هایش، به خصوص با هم‌نوایی شبانه‌ی ارکستر چوب‌هایش، به یادماندنی‌ترین و بهترین لحظات زندگی خوابگاهی من را ساخت. دوست‌اش داشته‌ام، خیلی. هنوز هم دارم. یک روزی که حال‌اش را داشته باشم درباره‌اش می‌نویسم. فعلن این فیلم را ببینید و خوب شوید.
– لینک فیلم را از سایت خودش برداشته‌ام. حیف‌ام آمد اینجا هم نگذارم‌اش.
رضا قاسمی از معدود نویسنده‌هایی‌ست که نویسندگی را واقعن زندگی می‌کند.
اینجا می‌توانید بعضی از آثارش را دانلود کنید.