شماره ۴۵۰- ریورساید درایو


احسان یارشاطر– نوزدهم جولای ۲۰۱۱- دفتر ایرانیکا– نیویورک
پ.ن. دست‌هاش خیلی می‌لرزید. دلم می‌خواست بگیرم‌شان تا آرام بگیرند. پرسیدم چند سال دیگر تقریبن کار ایرانیکا تمام می‌شود؟ گفت حدود پانزده سال. کار زیاد دارد، آدم کم. گفت چقدر سخت بوده این همه سال در آوردن این مجموعه به خاطر مضیقه‌هایی که وجود داشته همیشه. و اینکه همه فکر می‌کنند چه جای درندشتی‌ست این ساختمان کوچک قدیمی فکسنی با شش‌تا ادیتور. راست می‌گفت. بوی چوب و کاغذ کاهی می‌داد. کوچک بود. ولی پنجره‌هایش رو به رودخانه هادسون باز می‌شد. و آن راسته‌ی بی‌نظیر پر درخت که بوی راسته‌ی پارک قیطریه را می‌داد. شماره ۴۵۰، خیابان ریورساید درایو.