رویا


کاش می‌شد یک آدم بی‌خاطره را دوست داشت
عاشق‌اش شد
او را بوسید
با او خوابید
و خوشبخت بود.
یکی مثل شخصیت «آقای یخی»
در کتاب «دیدن دختر صد در صد دلخواه
در صبح زیبای ماه آوریل»
یکی که انگار قرار نیست باشد
و تو را هم با این نبودنش
به نیستی عادت می‌دهد.
پ.ن. این کتاب را بخوانید اگر نخوانده‌‌اید