طرح

manghatelb.jpg
از: گلرخ
پ.ن. طرح را بعد از شعر پایین گرفتم. قدیمی‌ است ولی مرتبط با احوال. دست گلش هم درد نکنه گلرخ
برای گرفتن عکس در ابعاد بزرگ روی اینجا کیلک کنید.