۲۰۱۲

مدت‌هاست که با هر پایانی من هم کارم تمام می‌شود. مدت‌هاست که شروعی در کار نیست.
کاش این آخرین سال باشد.