نود

سال سنگین و سهمگین نود. سال پایان انتظار و آغاز تنهایی. سال پایان دوری و آغاز جدایی. سال تثبیت فاصله. گرچه دیگر منتظر کسی نیستم. ولی هفت‌سین‌ام را دارم می‌چینم. سبزه‌ی امسال‌ام را خیلی دوست دارم. امیدوارم سال نود و یک، بعد از سه سال تاریکی، سال روشن‌تری باشد. برای همه و برای من.