مامان

حالا بعد از یک سال و نیم دوباره روی تخت کناری من آرام گرفته خوابیده. یک سال و نیم که دور باشی، تازه می‌فهمی چین و چروک روی پوست یعنی چه. امروز وسط خیابان چند بار بغل‌اش کردم. بی‌هوا. خیلی کیف داد.