یازدهم‌ خرداد نود: یک سال گذشت

از چهارشنبه‌ای که تو را کشتند
تا این غروب چهارشنبه
عزیزم!
من کاری نکردم
تنها پیر شدم.
و به هرچه فکر کردم
ناگهان خاکستر شد.


مرتبط:
+به چشم‌های عزیزت

+ خراش