The Show Must Go on*

رفتم راه رفتم. یک عطر کوچک قدیمی که دوست‌ داشتم و مدت‌ها پیش تمام شده بود خریدم. با دو سینه‌بند و یک مداد چشم سورمه‌ای. خریدن این سه فقره تا حد زیادی از خرابی احوال نجات‌ام داد. یک وقتی که حال‌تان خوب نبود، خریدن‌شان را امتحان کنید. جواب می‌ده.
عنوان مطلب، عنوان آهنگی از گروه کويین است.