رنگین‌کمان دور ماه

امشب اینجا دور ماه رنگین‌کمان بسته بود. تا حالا ندیده بودم. اولش یک حلقه بزرگ و کامل بود. بعد که با دوربین پریدم پایین نصفش رفته بود. ولی باز هم یک چیزایی پیداست.اینجا یک توضیحاتی درباره‌ این قضیه داده.