سفر

از این به بعد دیگر باید این چمدان را از آن سوغاتی‌ها خالی کنم و پر کنم از لباس زیر و رو و کتاب و عطر و لیف و جوراب و بزنم به جاده. دل‌ام ماشین می‌خواد و جاده شمال انگلیس به سمت اسکاتلند و معین.