پاییز می‌رسد که مرا مبتلا کند*

پاییز آکسفورد یکی از بهترین‌هاست. یکی از دیوانه‌ترین‌ها. امروز با دوربین سرک کشیدم به بعضی کوچه‌ها. خیلی هوا خاکستری بود. اگر نور بود عکس‌‌ها لابد بهتر از این می‌شد. ولی هنوز هم خوب است. گفتم چندتا از عکس‌هایی که امروز گرفتم را اینجا هم بگذارم که بوش بپیچد. جای همه‌ خالی. هوا بهتر شد می‌روم پارک شکار پاییز.

تیتر یکی از مصرع‌های غزلی از علیرضا بدیع است که خیلی دوست‌اش دارم.