بوی پاییز

هر جا می‌رم بوی پاییز می‌یاد. بوی برگ زردی که خیس‌خورده باشه. تازه می‌شه آدم. حتی آدم‌ها هم بوی پاییز گرفتن. یخه کت‌شون بوی پاییز می‌ده. خیلی خوبه. کاش تموم نشه این دو هفته.