روزی روزگاری زن‌ها با لباس‌های محلی رنگی روی تمبر نامه‌ها. چه خوب بوده آدم‌ها از این‌ها می‌خریدن می‌چسبوندن پشت نامه‌هاشون. عین کارت‌پستال می‌مونن.