نهم آذرماه ۹۱

فلسطین!
امشب، گلویت را از نام‌های خونین بتکان.
سنگریزه‌هایت را بگذار جیبت
دست‌هایت را به من بده
می‌گویند وقت پریدن است.