خبر خوب

قبلن اینجا نوشته بودم که حال مصطفی ملکیان به دلیل افسردگی حاد خوب نیست. برای کسانی که نگران احوالش بودند این را می‌نویسم که حالش این یکی دو هفته اخیر خیلی بهتر شده.امروز که باهاش حرف زدم صداش زنده‌تر بود و حالش به مراتب بهتر. گفت این بیماری افت و خیز دارد ولی این روزها بهترم. برای منی که از دور همیشه جویای احوالش بودم و نگران این بهترین خبری بود که می‌شد بهم برسد. امیدوارم که همین سیر رو به بهبود در هفته‌های آینده ادامه پیدا کند.