مراسم بنیاد شعر ژاله اصفهانی در دانشگاه سواس

فردا، شنبه، ۱۹ ژانویه، در دانشگاه سواس، لندن، از طرف بنیاد شعر ژاله اصفهانی مراسم اهدای جوایز برگزیدگان مسابقه شعر سال ۲۰۱۲ برگزار می‌شود. گروه عجم هم برنامه اجرا می‌کنند. پوستر برنامه را این زیر گذاشتم. برنامه‌های دیگری هم اجرا می‌شه. من هم شعر خواهم خواند. این را گذاشتم این‌جا برای رفقای لندن و اطراف که اینجا را می‌خوانند و احیانن برای آخر هفته برف‌گرفته دنبال سرگرمی‌اند.