نتایج جشنواره شعر بنیاد ژاله اصفهانی

نتایج نهایی مسابقه شعر بنیاد ژاله اصفهانی دیشب اعلام شد. برنامه صمیمی و گرمی بود در گالری برونئی دانشگاه سواس. هوا بس ناجوانمردانه سرد هم آن بیرون هم آن بیرون‌تر، در ایران. سرد بود ولی مردم آمده بودند. سالن تقریبا پر بود. دلم می‌خواست اسماعیل خوئی نازنین از داورهای جشنواره هم بیاید که چون برف بود و پیرمرد مریض، نیامد. جایزه را عنایت فانی از اعضای بنیاد ژاله اصفهانی و داوران مسابقه داد. شادی آمده بود با من. مثل همه وقت‌های دیگر که بوده. چه جایی که داشتم می‌خوردم زمین، و چه جایی که مثل دیشب پاهام روی سن می‌لرزید با من بوده. چهار شعر خواندم. دوست داشتم مادرم می‌بود. ولی خب نبود.
پیام سپیده جدیری عزیز، از داوران مسابقه هم شنیدنی بود که اینجا به همراه اعلام نتایج جشنواره می‌توانید ببینید. فایل صوتی شعرها را هم از لینک‌های زیر می‌توانید بردارید:‌
کل شعرخوانی
شعری برای ایران