فلسفه

خطوط عاطل سیگار، در سرم، دستم
شبیه مورچه‌ای در مسیر بن‌بستم
به زور می‌روم از عکس‌های تو بالا
سقوط می‌کنم از خاطرات، پس هستم!