بیست و نهم بهمن ۹۱

عکس‌ها دروغ نمی‌گویند
من پیر شده‌ام
و عشق بیست‌سالگی‌ام را فراموش کرده‌ام
تو دیر کرده‌ای
کاغذ گران شده است
پست‌چی‌ها افسرده‌اند
هواپیماها بیشتر می‌افتند
و هیچ پرونده‌ای دیگر مختومه نمی‌شود.