ثریا در اغما

هیچ می‌دونستی ثریا برای همیشه در اغما موند و هیچ وقت نمرد؟
هیچ می‌دونستی آدمی که در اغما باشه و اسم‌اش ثریا باشه هیچ وقت نمی‌میره و همیشه در اغما می‌مونه؟
هیچ می‌دونستی اغما از مرگ و زندگی بهتره؟
نه دیگه نمی‌دونستی
اگه می‌دونستی الان تو اغما نبودی.