سوم ماه مه

لاله‌های سفید در حیاط خلوت بیمارستان برق می‌زنند.
برانکاردها پر و خالی می‌شوند و حزن را با آمبولانس‌ها در سطح شهر پخش می‌کنند.
همراهان، به صف، سیگار نیمه‌شب‌شان را آتش می‌کنند.
و در سکوت مطلق و تنهایی شب، جایی در ذهن برای مرگ احتمالی عزیزشان باز می‌کنند.
درست اینجایی که الان من ایستاده‌ام،
می‌شود عاشق زندگی شد.