بیست و نهم مرداد ۹۲

از تبریک تولد پشت تلفن آن هم از راه دور همان‌قدر منزجرم که از گفتن تسلیت پای تلفن از راه دور. هر دو هیچ باجی به هم نمی‌دهند و به یک اندازه تنهایی را در آدمِ این ور خط و دلتنگی را در آدم ِآن ور ِ‌خط تشدید می‌کنند.
امروز تولد مامان بود. مامان! تولدت مبارک. گرچه‌ آن روز گفتی فیلتر‌شکنت از کار افتاده و این‌جا فیلتر است و دیگر نمی‌توانی بخوانی‌ام.