مومیایی

مگر در دمشق زمستان آمده
که نگاه‌تان و تن‌هاتان در عکس‌ها یخ زده است؟
برای اثبات مرگتان
دنبال رد خون می‌گشتند
اما زمین، پاک بود.
حتی دست‌های قاتلانتان، پاک بود.
و تن ِ‌معصوم ِ شیمیاییِ کوچکتان،
آن سفیدهای کبودآبی
با آن دو پلک‌‌های پاکِ‌ نمک‌سود.
تقصیر خاورمیانه نیست، باور کنید!
این تمامِ‌ دنیاست
که گاهی دلش برای گورهای دسته‌جمعی تنگ می‌شود.