با کوچه‌های ملتهب تهران

اخیرا رضا محمدی، شاعر و نویسنده افغان مروری داشته بر مجموعه شعر ۸۸ که توسط نشر گردون در برلین منتشر شد. برای خواندن نقد می‌توانید به لینک زیر در سایت بی‌بی‌سی فارسی مراجعه کنید.
با کوچه‌های ملتهب تهران، مروری بر مجموعه «۸۸»، نوشته فاطمه شمس