دست

از سایت «آمازون»
یک جفت دست سفارش داده‌ام
که روی شانه‌هایم بکارمشان
روی چشم‌ها
لب‌ها
موها
به خودم می‌گویم،
بوسیدن، بوسیدن است
خودم سرانگشت‌های بی‌خط و نشان را تکان خواهم داد
و موج لذت را به آن‌ها منتقل خواهم کرد
به خودم می‌گویم،
دست، دست است دیگر
که موهایم را دور خودش می‌پیچاند
گم می‌شود و بعد از شاهرگ گردنم سر در می‌آورد
صبح، خواب را
از شانه‌هایم
می‌تکاند
دست‌های بی‌صورت
بی‌لب
بی‌بوسه
زنده‌ باد «آمازون»‌!