چهارسال و سه ماه

حس حذف شدن از معادلات و روزمرگی‌های آدم‌هایم در ایران. همین یک جمله کافیست. می‌ترسم از بسط دادن‌اش.