بیست و ششم اکتبر ۲۰۱۳

تانک‌ها در موزه‌ها فسیل شده‌اند
پاییزی در کار نیست،
فصل حمله جرثقیل‌ها به شهر زندگان است.