دوازده‌سال بردگی

سال‌ها پیش از این
مردی که معنی رنگ را می‌فهمید
از نعش تمشک، جوهر ساخت
از چوب، قلمی
! بعد از دوازده‌سال نوشت: من هنوز زنده‌ام
تا بعد از آن، با خیال راحت هر روز بمیرد
داستان این بود
فیلم تمام شد
حنجره‌ام، زخمی بود
با تیغ‌ تمشک
و تیزی بغض
این فیلم را در اولین فرصت ببینید اگر می‌توانید.