استانبول در تبعید

حالا دیگر نه صدای خواهرم
نه عکس مادرم
نه دست‌نوشته‌های قدیمی
حالا فقط بوی تلخ قهوه ترک است
که دلتنگم می‌کند.