اصرار ِ حافظه

ساعت‌های پژمرده با عقربه‌های پلاسیده
روی صفحه کویر
در جنگ با مورچه‌هایی که تمام قد
برای جویدن حافظه‌ اشیاء به صف شده‌اند
زمان ایستاده‌، شلاق در دست
فرو رفته مثل تیغی سمج در حروف
آویزان مثل لباس‌های مندرس مردگان
روی شاخه‌‌های خشک درختان
زمان، مثل یک جفت چکمه سربازی
روی حنجره‌ حافظه‌ام
اصرار، اصرار، اصرار
به مرگِ گذشته‌ای که هر لحظه به حال و آینده هجوم می‌برد
با نیزه‌ای در دست که عقربه است
یادآور ِ سالِ بلوایی که تمامی ندارد.
index.jpg
Salvador Dali, The Persistence of Memory, 1931