استانبول، پل گالاتا، شنبه سیزدهم آوریل

صیاد،
تمام ِ شب تور می‌اندازد
و رویا می‌بافد
با ماهی‌های ناکام.
خواب با چشم می‌جنگد
سرما با تن
صیاد با آب
ماهی با هوا
و من با غربتی که سر گریختن ندارد.
turkey-istanbul-galata-bridge-fishermen.jpeg