فروردین خونین

خون جلوی چشم مامور را گرفته است.
تو خون بالا می‌آوری.
رفتگر، خون جارو می‌کند.
مینی‌بوس بوی خون می‌دهد.
دیکتاتور خواب خون می‌بیند.
ما خونِ دل می‌خوریم.
1912468_10203050165687981_7654279077645086247_n.jpg