برای سیمین بهبهانی

دو متنی که به انگلیسی و فارسی درباره سیمین بهبهانی نوشته‌ام در لینک‌های زیر قابل دسترسی است:
آمیزش کلاسیسیسم و آوانگاردیسم در شعر سیمین بهبهانی
برای سیمین بهبهانی به زبان انگلیسی
Simin-Behbahani2.jpg