صورتک

کاش می‌شد صورتم را بردارم
بگذارم جای صورت سوخته‌ات
و بعد باز آینه را برای همیشه
سمت تو بچرخانم.